Goede projecten ontstaan niet per toeval

 

Een creatieve ontwerper is net zo belangrijk als een visionaire opdrachtgever. Er moet sprake zijn van een grote betrokkenheid alsook van teamwork. Een hecht en oprecht partnerschap tussen ontwerper en opdrachtgever waarbij wederzijds respect voorop staat, op weg naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Tijdens een eerste (vrijblijvend) gesprek zal er moeten blijken of er een klik is tussen beide partijen, en of StudioLap het geschikte bureau is voor het project. Beslist men om samen in zee te gaan, dan worden wensen en eisen in detail besproken. Dit vormt de basis voor een ontwerp op maat. De vormentaal vloeit vervolgens voort uit een pragmatische benadering van het programma van eisen in context tot haar randvoorwaarden.

Roberto Lillus

Mijn jeugd speelde zich voor een groot deel af bij mijn grootouders op Sardinië.

Hier was het waar ik voor het eerst in contact kwam met Architectuur, Imposante torens van gestapelde blokken natuursteen, de Nuraghi!

Van mijn vader, die beeldend kunstenaar en filosoof was, leerde ik hoe de invloed van kunst ons leven kan verrijken.

Ik denk dat met name deze jeugd de basis heeft gelegd voor het pad dat ik sindsdien bewandel in de Architectuur. Dit pad kreeg pas echt vorm tijdens en na mijn studie Architectuur, waarin ik veel reisde door Europa en Azie.

Door de functie van mijn broer als General Manager van diverse grote Hotelconcerns wereldwijd, heeft Hospitality Architectuur bij mij altijd een bijzondere plek ingenomen.

Sindsdien heb ik mijn visie geprojecteerd op onder meer appartementen, villa’s, herenhuizen, landgoederen, horeca projecten,  bedrijven, expositie- en winkelruimtes. 

Vanuit StudioLap werk ik met name in de omgeving Maastricht, regionaal, alsook landelijk en internationaal.

meest recente project:

transformatie Jac Salvino glas Sittard,
by StudioLap
Doelstelling was om de onsamenhangende functies die verspreid lagen in 2 hoge autonome ruimtes, te transformeren naar een identiteit die ordenend, inspirerend , alsook uitdagend functioneert voor en met haar gebruikers en bezoekers.